Home / Mẫu thiết kế nhà / Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Xử lý các trường hợp giao đất trái thẩm quyền – Báo Nghệ An

Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Xử lý các trường hợp giao đất trái thẩm quyền – Báo Nghệ An

(Baonghean) – Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ mở ra những hướng giải quyết tích cực đối với vấn đề còn khó khăn, vướng mắc hoặc chưa phù hợp của Luật Đất đai năm 2013. Đồng chí Võ Duy Việt – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở TN&MT trao đổi với Báo Nghệ An về những điểm quan trọng và kế hoạch thực hiện nghị định này.

PV: Thưa đồng chí, ngày 6/1/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Đồng chí có thể cho biết nguyên nhân của việc ra đời Nghị định số 01/2017/NĐ-CP?

mau-nha-ong-dep-3-tang-5m-1-120003

Đồng chí Võ Duy Việt

Đồng chí Võ Duy Việt: Qua báo cáo tình hình của các địa phương và ý kiến phản ánh của các tổ chức, cá nhân có liên quan thì việc thi hành Luật Đất đai năm 2013 còn gặp những khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, việc Quốc hội thông qua một số Luật khác có liên quan như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản,… cũng đặt ra yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung một số quy định của pháp luật về đất đai cho phù hợp.

Chính vì vậy, để giải quyết được những bất cập, tồn tại trong thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi để Luật Đất đai đi vào cuộc sống và phục vụ tích cực cho phát triển KT-XH của đất nước, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

PV: Những nội dung chính yếu, quan trọng của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Duy Việt: Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Về nội dung, có rất nhiều những sửa đổi, bổ sung quan trọng. Cụ thể, về quy định chung có 5 nội dung sửa đổi, bổ sung. Trong đó, có 2 nội dung quan trọng là về việc xác định loại đất và xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có 3 nội dung được sửa đổi, bổ sung. Trong đó, có 2 nội dung quan trọng là cho phép điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; xử lý chuyển tiếp một số nội dung liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

mau-nha-ong-dep-3-tang-5m-2-178573

Thi công tuyến đường 35m nối Quốc lộ 46 với đường ven sông Lam. Ảnh: Võ Huyền

Trong việc thu hồi đất, có 6 nội dung sửa đổi, bổ sung. Quan trọng là các nội dung về quy định chi tiết việc thu hồi đất do chậm tiến độ; thu hồi đất đối với trường hợp không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất; thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; và bổ sung quy định xử lý chuyển tiếp về việc thu hồi đất.

Về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có 2 nhóm nội dung sửa đổi, bổ sung. Trong đó quan trọng là việc quy định chi tiết về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích để thực hiện dự án đầu tư.

Đối với việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (GCN), Nghị định số 01 sửa đổi, bổ sung 8 nội dung. Đáng quan tâm là các nội dung về quy định bổ sung giấy tờ khác về quyền sử dụng đất lập trước 15/10/1993 để làm cơ sở xem xét cấp GCN; quy định không yêu cầu điều kiện phải có nhà ở khi cấp GCN đối với trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004; Quy định việc cấp GCN cho một hoặc nhiều căn hộ, văn phòng, cơ sở dịch vụ thương mại thuộc sở hữu của chủ đầu tư; Quy định việc cấp GCN các hạng mục công trình.

Về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất và chế độ sử dụng các loại đất có 14 nội dung được sửa đổi, bổ sung. Trong đó, những nội dung quan trọng là việc cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại; điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư không phải là dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; xử lý quyền sử dụng đất đang cho thuê, đang thế chấp khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư; cơ chế góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; về đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trong đó quy định xử lý và thu hồi đất đối với trường hợp chậm đưa đất đã thuê, thuê lại trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề; về chế độ sử dụng đất mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện, thủy lợi.

Liên quan đến thủ tục hành chính cũng được sửa đổi, bổ sung 4 nhóm nội dung. Trong đó, đáng lưu ý 3 nội dung gồm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đều giảm so với trước đây; quy định bổ sung việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; Bổ sung các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai còn thiếu.

Về giá đất, sửa đổi bổ sung 6 nội dung, trong đó quan trọng nhất là việc xác định giá đất một số loại đặc thù; trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Trong việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, đáng quan tâm là về những nội dung bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004 nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận; xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất; quy định đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; quy định điều kiện để được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất.

mau-nha-ong-dep-3-tang-5m-3-249196

Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ tại Trung tâm Giao dịch một cửa thành phố Vinh. Ảnh: P.V

PV: Những năm qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan từ đất đai. Như đồng chí trao đổi, việc Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ra đời sẽ mở hướng cho tỉnh giải quyết được những vấn đề này. Sở TN&MT đã có tham mưu như thế nào để UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các huyện, thành, thị thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP?

Đồng chí Võ Duy Việt: Nhiều năm qua, tỉnh Nghệ An gặp không ít vấn đề phức tạp trong việc cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất trái thẩm quyền trước ngày 1/7/2004 nhưng chưa xây dựng nhà ở; thu hồi đất của các dự án chậm tiến độ trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, làng nghề…; bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất…

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP quy định rõ về việc giải quyết những vấn đề này. Chính vì vậy, sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành, Sở TN&MT đã có các văn bản đề nghị UBND cấp huyện tổng hợp các trường hợp đã giao đất trái thẩm quyền, báo cáo về Sở để kiểm tra, đề xuất hướng xử lý; xây dựng quy định cấp GCN cho các trường hợp được giao đất trái thẩm quyền.

Hiện nay, Sở đang tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định về đất đai thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, trong đó tập trung xử lý vướng mắc và cải cách hành chính về đất đai. Trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ phối hợp với Vụ Chính sách và Pháp chế Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ TN&MT sẽ phổ biến rộng rãi Nghị định cho cán bộ ngành TNMT, các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các cấp để biết và thực hiện.

PV:Xin cảm ơn đồng chí!

Nhật Lân

(Thực hiện)

BAOMOI.COM

Check Also

thiet-ke-nha-dien-tich-4x16m-thiet-ke-nha-dep-2-tang-b

Mẫu thiết kế nhà đẹp 2 tầng 4x16m hiện đại tại Q.12

Mẫu nhà đẹp 2 tầng diện tích 4x16m là một trong những mẫu nhà phố …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *